• Vill du döpas?
    Närmsta tillfälle för dop är i gudstjänsten 20 december. Kontakta expeditionen för dopsamtal!

  • Gamla & nya sånger, kör & solister
    Servering från kl 18 och efter konsertens slut.

Välkommen

Pingstkyrkan i Borås vill finnas till för alla boråsare. Vi vill vara en plats där vanliga människor kan få lära känna Gud och få sina liv förvandlade.

Här på hemsidan hittar du info om vår församling, vår kyrka, vår verksamhet, våra gudstjänster, våra visioner och en del annat. Det finns också bilder och filmer från sånt som varit och det går att lyssna på predikningar från våra gudstjänster.

Du är välkommen hit - och du är välkommen till vår kyrka!